Arimar 6 personer NORDFISH FLAT container

kr 17 200 eks. mva

Beskrivelse

Modell NORDFISH FLAT er en komplett utstyrt redningsflåte med alt utstyr i henhold til regelverket for fiskebåter under 15 meter.

Nye krav til redningsflåter fiskefartøy:

Kravene til redningsutstyr endres slik at alle dekkede fartøy under 15 meter skal ha redningsflåte. Fiskefartøy med en besetning på tre personer eller færre kan ha redningsflåte i henhold til standarden ISO 9650-1 (group A), som i tillegg har flyteegenskaper slik at den kan flyte opp etter å ha blitt utløst fra neddykket tilstand av en hydrostatisk utløser. Det forutsetter at flåten er plassert maksimalt tre meter over vannlinjen i ugunstige lastetilstand.

Krav til service:

Oppblåsbare redningsflåter skal kontrolleres av godkjent servicestasjon for oppblåsbare redningsflåter minst hver 24. måned, i tråd med produsentens anbefalinger og godkjenningskriterier

Vekt: 48 Kg

Dim: 73 x 46 x 29 cm