NYHET – Skilsø 35 Fly

Beskrivelse

En lys og luftig familiebåt, med rene, åpne linjer

Mannskap, CE/Designkategori B: 6 pers
Mannskap, CE/Designkategori C: 10 pers
Sengeplasser: 2 + 2 + 1 pers
Lengde: 10,60 m
Bredde: 3,52 m
Totalhøyde, eks. mast & stevn: 4,16 m
Totalhøyde, inkl. mast & stevn: 5,56 m
Vekt, std. utrustet, Lettskip: 6450 kg
Dyptgående, maks lastet: 1,15 m
Broklaring u/mast, std. utrustet, Lettskip: 3,41 m
Broklaring m/mast, std. utrustet, Lettskip: 4,63 m
Tankkapasitet diesel: 350+350 liter
Tankkapasitet kaldtvann: 280 liter
Tankkapasitet varmtvann: 40 liter
Tankkapasitet septikk: 140 liter
Skrogtype: Halvplanende med kjøl
Motorinnstallasjon: Singel + Strak Aksling
Verdier kan variere avhengig av utrustning og tilpasninger.

 

https://www.viknes.no/product/skilso-35-fly/